Koncept för integration

den 30 oktober 2012
Vi utvecklar ett koncept för integration av nysvenskar och kortar ner tiden för att komma in i det svenska samhället. Utvecklingen sker i samarbet med etablerade nysvenskar.Integrations utbildning  – ”Välkommen till Sverige”.

Vägen till att sätta fötterna i marken i Sverige

 

 

Vad är problemet och behovet?

 

Vi ser ett stort behov av en förnyad integrationsutbildning av nysvenskar – och av en ny pedagogik och dialog i undervisningen.

Dagens insatser är bra och inte tillräckliga. Stora svårigheter finns med dagens integration och de insatser som görs.

 

Vi ser en enorm brist på kunskap om Skandinavien bland alla, särskilt muslimska nysvenskar.

Många har aldrig besökt ett svenskt hem. Vi ser ömsesidiga fördomar och missförstånd från båda hållen - mellan svenskar och nysvenskar. Vi ser att rasism finns även bland nysvenskar bl a muslimer.

Vi ser en brist på kontakt och vänskap mellan svenska och nysvenska grupperna. Vi ser ett behov av mycket mer kunskap hos svenskar om nysvenskar speciellt muslimer och deras religion, familjemönster, livsstil, normer o värderingar.

Vi ser behov av att jobba med fördomar och okunskap i bägge grupperna - svenskar och nysvenskar. Familjer lever i kaos och vet inte vad de ska göra. Familjerna pratar illa om Sverige – skyller på samhället, när det går fel. Familjerna kommer ofta från rasistkulturer med kulturkrockar och konflikter som följd.  

 

 

Vad vill vi uppnå?

 

Vi vill underlätta för de nyanlända att kunna sätta fötterna i den svenska marken dvs känna sig hemma och att bry sig om sitt nya land och fråga sig som nysvensk, ”vem är jag i det här landet och jag är lika mycket värd som du”.

 

Vi ser följande värden med en bättre integration

 • Ge den nya generationen trygghet i att växa upp i Sverige – bryta mönster
 • Mindre svartjobb
 • Mindre fusk
 • Mindre rasism
 • Mindre våld
 • Bra känslor för mitt nya land – en bra generation som ger ett bättre Sverige.
 • Minska samhällets kostnader
 • Identifiera misstänkta terrorister

 

Målet är att få minst 10 familjer/år att tycka om det nya landet och känna sig integrerade.

 

Hur vill vi uppnå det?

 

Vi vill skapa en ny utbildningsprocess.

Konceptet är ett 2:a generationens integrations koncept för nysvenska.

Nysvenska erbjuds ett enkelt koncept för integrationsprocessen som tar sin utgångspunkt i den nysvenskes eget behov.

 

Konceptet består av en individ anpassat integrations process – från ankomst till etablering med språk, jobb, bostad och integrerad känsla. Processen understöds av processledare och personliga coacher. Coacherna har ett coachande förhållningssätt för att bevara och skapa nyanländas respekt och energi och guidar den nysvenske i processen. Processen är sammansatt av enskilda byggstenar utifrån behov. Konceptet har förankring i socialpsykologiska teorier och modern förändringsteori.

”God integration kräver dialog. Vi ska skapa former och processer för att samtala med varandra, inte bli likadana, utan lära känna varandra och lära av varandra”.

 

Vi ska bygga Nätverk av medverkande ”svenska” personer och familjer

 

 

Hur ska vi gå tillväga?

 

En grov plan: Leverans till hösten.

 

Vi ska skapa kontakter med våra kunder och göra en marknadsundersökning

Hur ser processen ut i dag?

Vad har vi för problem i integrationsprocessen idag?

Hur skulle vi vilja att processen såg ut?

Vad vill vi att de nyanlända ska tänka och tycka och med vilka känslor?

Vad utmärker en väl integrerad person?

 

Wassen och jag gör marknadsundersökning

 

·       Konceptet – processen utvecklas tillsammans med kunder. Vi ska hitta en samarbetspartner och finansiär, tillsammans med vilken vi utvecklar konceptet.

·       Finansiering – se ovan

 • Kund – försäljning

1.     Migrationsverket

2.     Kommunen – introduktion ca 2 år; Socialtjänsten

3.     Medborgarskolan

4.     ”Gryning”

 • Deltagare – klienter/”ärenden” – hur har dom det?
 • Leverera/genomföra
 • Pedagogik (mer kultur, mindre sak)


Skriv ut