Entreprenörsträning

den 30 oktober 2012
Vi utvecklar ett träningsprogram och en process för entreprenörer, på affärsmässiga grunder. Utvecklingen sker i samarbete med etablerade affärsmän och kvinnor.

Övergripande mål. Att göra det möjligt för entreprenörer att ta fram Affärsplaner, knyta kontakt med coacher och mentorer verksamma i affärsvärlden, finna nödvändigt kapital, kompetens om marknader och produktutveckling och energi och driv för att starta företag.

Om vi lär 5 personer att bli entreprenörer att skriva AP och en startar företag. Inom 10 år kommer en entreprenör att anställa i medeltal 4 medarbetare. Det medför 5 arbetstillfällen för varje 5 utbildade. Träna 5 möjliga entreprenörer och du får 5 arbetstillfällen.  Skriv ut