Bussiness Culture

den 1 februari 2008
Business Culture & Personal Leadership

Ledarskap är en humanism – inte företagsekonomi eller naturvetenskap.Business Culture & Personal Leadership

Ledarskap är en humanism – inte företagsekonomi eller naturvetenskap.

Humanism är syskon med kultur. Företagets kultur, dvs det vi gör i praktiken, kan sägas vara den informella organisationen. Den innefattar personliga processer och grupprocesser, dvs hur vi tänker, känner och tolkar respektive, hur vi interagerar inom och mellan grupper.

Vi vill bidra till att öka kunskapen om dessa fenomen. Vägen till denna kunskap går genom egna upplevelser – i en trygg och tillitsfull miljö och grupp. Det erbjuder vi.

Effektivitet uppnår vi i företaget när såväl kulturen som strukturen samverkar. De klassiska teorierna kring organisation utgår ifrån organisationer som rationella system och de är också öppna organiska system.Skriv ut